Wydajność i głośność okapów kuchennych

Wydajność okapu kuchennego

Wspominaliśmy już jak ważną rolę odgrywa w kuchni okap, a także jakie są jego najważniejsze zadania. W tym miejscu wyjaśniamy natomiast czym tak naprawdę jest ta wydajność tego sprzętu oraz dlaczego jest tak ważna.

Wyrażana jest w metrach sześciennych na godzinę (m3/h) i oznacza ilość powietrza, które urządzenie przefiltrowuje w ciągu godziny. Obecnie na rynku można spotkać urządzenia, których parametry w tym zakresie bardzo mocno się wahają (od nieco ponad 100m3/h do prawie 1000 m3/h). Aby dobrać odpowiednie rozwiązanie do swoich potrzeb należy dobrze rozpoznać kubaturę pomieszczenia, w którym będzie pracowało urządzenie. W przypadku aneksów kuchennych, należy wykonać obliczenia dla całości pomieszczenia, czyli i aneksu, i salonu.

Wykonuje się to za pomocą prostego obliczenia, gdzie należy pomnożyć powierzchnię przez wysokość (np. metraż 10m2 razy wysokość 2,75m), a otrzymany wynik (27,5m3) następnie pomnożyć przez 6 -12 (przyjmuje się, że tyle razy powinno być przefiltrowane powietrze w pomieszczeniu w ciągu godziny). W ten sposób otrzymają Państwo wydajność, którą powinien mieć okap kuchenny (165-330m3/h).

Jest to poglądowy i bardzo uniwersalny wzór, który nie uwzględnia indywidualnych rozwiązań, a także nie znajduje zastosowania w przypadku dużych kuchni w zakładach gastronomicznych. Dla uzyskania informacji o wydajności w takich obiektach lub w domowych kuchniach bardzo intensywnie eksploatowanych, warto skontaktować się z producentem okapów kuchennych, który na podstawie konsultacji i wizji lokalnej oceni odpowiednią wydajność indywidualnie.

Głośność okapu kuchennego

Hałasujący sprzęt, w szczególności w zakładach gastronomicznych, gdzie pracuje praktycznie non stop, jest frustrujący. Ponadto znacznie obniża komfort pracy, a nawet może doprowadzić do obniżenia koncentracji poprzez wywołanie frustracji u osób pracujących przy takim hałasie.
Z reguły sam okap jest urządzeniem cichym, a głośność podnosi wentylator. Dlatego warto sprawdzić czy nie powoduje on nadmiernego hałasu. Nawet jednak wybór cichego wentylatora, nie gwarantuje jeszcze uniknięcia wysokiego poziomu głośności pracy sprzętu. Co jeszcze może decydować o hałasie w trakcie pracy okapu kuchennego?
nieprawidłowo zamontowane urządzenie może wpadać w „drgania” podczas pracy, co przełoży się na zwiększenie głośności,
przebieg i przekrój kanału wentylacyjnego, powinny być zgodne z podanymi przez producenta parametrami, w przeciwnym razie załączone urządzenie może głośno zaciągać powietrze,
skręcenie i liczba zakrętów w kanale wentylacyjnym – im więcej zakrętów o zbyt ostrych skrętach, tym większe prawdopodobieństwo powstawania wirów powietrznych, co może przyczynić się do zwiększenia poziomu głośności
W przypadku dobrania urządzenia, które będzie odpowiadało głośnością oraz wydajnością indywidualnym potrzebom, warto dbać o utrzymanie tych parametrów na odpowiednim poziomie. Kontrolowanie drożności komina wentylacyjnego, sprawdzanie, czy elementy montażowe się nie poluzowały, dbanie o czystość filtrów ma wpływ na długi okres użytkowania sprzętu przy pierwotnej wydajności i głośności.