Rodzaje okapow gastronomicznych

Gastronomiczne okapy przyscienne i centralne w roznych kształtach

Okapy gastronimiczne można klasyfikować kierując się miejscem ich montażu. Urządzenia przyścienne (zgodnie z nazwą), są instalowane przy ścianie. Z kolei okapy centralne znajdują się na środku pomieszczenia – montuje się je nad urządzeniami ustawionymi w ciągu kuchennym. Firmy produkujące okapy oferują modele skośne, skrzyniowe oraz trapezowe. Wybór właściwego kształtu jest podyktowany rodzajem sprzętu, nad którym okap będzie spoczywał.

Podzial okapow gastronomicznych wg sposobu dzialania

Biorąc pod uwagę sposób działania urządzenia, możemy wyszczególnić dwie grupy okapów. Pierwsze - wyciągowe - służą jedynie do pochłaniania oparów. Drugim rodzajem są okapy nawiewno-wyciągowe, które nie tylko wyciągają opary, ale dostarczają także strumień powietrza. W grupie tej mieszczą się trzy modele:

  • okapy kompensacyjne, zapewniające nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczenia
  • okapy indukcyjne, w których na filtr nawiewany jest strumień powietrza indukcyjnego
  • okapy kompensacyjno-indukcyjne – urządzenia z jednoczesnym nawiewem strumieni kompensacyjnego i indukcyjnego

Doposazenie standardowego okapu

Wybierając okap należy uwzględnić jego wydajność, jak również rozmiar i kształt modelu. Duże znaczenie ma także poziom hałasu emitowanego przez urządzenie. Przed podjęciem decyzji zakupowej warto przyjrzeć się dodatkowemu wyposażeniu, które poprawi jego użyteczność. Mowa m.in. o wbudowanym oświetleniu czy filtrach labiryntowych, które będą pochłaniały tłuszcz.